PRODUKTLINJE LUOVA™

Moderna klädskåp

Många olika möjligheter och kvalitet.
LUOVA™ serie.

LUOVA™ klädskåp kombinerar stommar och dörrar tillverkade av laminatskivor

Serien LUOVA™ är en perfekt kombination av en stark konstruktion med olika färgmöjligheter som erbjuds av det breda utbudet av laminatskivor.

Beroende på modell utrustas skåp med en stång med krokar eller en krok. En extra hylla eller någon annan anpassad komponent? Inget problem, vi strävar efter att våra produkter uppfyller alla förväntningar.

Färdiga skåp

Det gör inget om skåpen levere­ras utan monte­ring, allt förbe­reds så att du kan montera dem själv lätt och enkelt.

All inclu­si­ve

Trans­port, leverans och uppstäl­l­ning inklu­si­ve monte­ring. Allt på plats, säkert och i tid. Du kan alltid lita på vårt profes­sio­nel­la och snälla team.

Användning:
 • klädskåp i omkläd­ning­srum på en arbet­splats eller idrot­t­san­läg­gning
 • perso­nal­skåp på kontoret (t.ex. för bärbara datorer)
 • säker­hets­skåp
 • cykel­skåp
Möjligheter:
 • valfri storlek
 • många kulörer
 • möjli­ghet att placera grafik
 • monte­ring av elektro­ni­ska eller mekani­ska lås
Typer:
 • stort urval olika moduler och
 • typer av skåp
 • skåp med sockel
 • skåp med sittbänk (som standard eller med “upphängd sittbänk”)
 • skåp med fötter
Fördelar:
 • attrak­tivt pris
 • stort urval kulörer eller trälik­nan­de bekläd­nad
 • möjli­ghet till att tillver­ka person­ligt anpas­sa­de möbler
 • högkva­li­ta­ti­va LUOVA™-skåp kan användas i utrymmen inredda enligt högsta standar­der

ATEPAA projekt före avslut­ning.

Metal­l­skåp som tillver­kas på våra kunders special­be­stäl­l­ning kan användas som pålitli­ga och moderna möbler eller för att förvara person­li­ga föremål på kunders sport­klub­bar, hotell eller arbet­splat­ser. Vi skapar lösnin­gar som passar dina utrymmen med tanke på befin­tlig eller planerad inred­ning.

Dela på facebook
Facebook
Dela på google
Google+
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på pinterest
Pinterest