Många olika möjligheter och kvalitet.

Vi designar och tillver­kar möbler anpas­sa­de just för hälso­klub­bar. En recep­tion, hälsobar eller andra speciellt anpas­sa­de möbler är ju en av de nyckel­de­tal­jer­na på en hälso­klubb. Det blir viktigt att designa dessa med fokus på ergonomi dock utan att förlora den moderna och unika looken som blir enhetlig med hela anläg­gnin­gen. Vi har arbetat med hälso­klub­bar i många år och vet exakt vad som ska finnas var och hur ska inred­nin­gen ställas upp. Våra kunder uppskat­tar inte bara projekt eller kvalitet på själva inred­nin­gen utan också vår profes­sio­nel­la rådgi­vning.

Både små mysiga hälso­klub­bar och nätverk med stora gyman­läg­gnin­gar ska alltid skilja sig från varandra och en väl genom­tänkt inred­ning med origi­nell design är nyckeln.

Färdiga möbler

Det gör inget om dina sittbän­kar levere­ras utan monte­ring, allt förbe­reds så att du kan montera dem själv lätt och enkelt.

All inclu­si­ve

Trans­port, leverans och uppstäl­l­ning inklu­si­ve monte­ring. Allt på plats, säkert och i tid. Du kan alltid lita på vårt profes­sio­nel­la och snälla teama.