Countries:

Fullständiga lösningar för ditt projekt

Vi står till ditt förfogande

Background Image

Kundanpassad produkt

Förvän­tar du dig en omfat­tan­de och riktade lösning? ATEPAA erbjuder ett speciellt program där vår designa­vdel­ning kommer att skapa en hitpro­dukt. Under samar­be­te med oss kan du alltid räkna med stöd från projek­tet till leverans. Du kommer också att få en projek­tle­da­re som står till ditt förfo­gan­de i alla skeden.

Steg efter steg:
 • du skickar oss din speci­fi­ka­tion eller dina förvänt­nin­gar om produk­ten och planrit­nin­gar
 • du får ditt preli­mi­nära projekt med prissät­t­ning
 • när du godkän­ner detta, förbe­reds ditt indivi­du­el­la projekt anpassat till dina förvänt­nin­gar i 100 %
 • vi kommer överens om monte­ring­sti­den
 • vi ordnar trans­port
 • vi monterar
Du får:
 • ett indivi­du­ellt projekt 
 • den bästa produk­ten på markna­den från kända tillver­ka­re
 • projekt manager som hanterar ditt uppdrag och som alltid står till ditt förfo­gan­de
 • leverans och
 • monte­ring möjli­ghet till att samar­be­ta med ett erfaret och snällt team 

Observera att vi alltid står till ditt förfogande även när projektet avslutas.