Fullständiga lösningar för ditt projekt

Vi står till ditt förfogande

Kundanpassad produkt

Förväntar du dig en omfattande och riktade lösning? ATEPAA erbjuder ett speciellt program där vår designavdelning kommer att skapa en hitprodukt. Under samarbete med oss kan du alltid räkna med stöd från projektet till leverans. Du kommer också att få en projektledare som står till ditt förfogande i alla skeden.

Steg efter steg:

 • du skickar oss din speci­fi­ka­tion eller dina förvänt­nin­gar om produk­ten och planrit­nin­gar
 • du får ditt preli­mi­nära projekt med prissät­t­ning
 • när du godkän­ner detta, förbe­reds ditt indivi­du­el­la projekt anpassat till dina förvänt­nin­gar i 100 %
 • vi kommer överens om monte­ring­sti­den
 • vi ordnar trans­port
 • vi monterar

Du får:

 • ett indivi­du­ellt projekt 
 • den bästa produk­ten på markna­den från kända tillver­ka­re
 • projekt manager som hanterar ditt uppdrag och som alltid står till ditt förfo­gan­de
 • leverans och
 • monte­ring möjli­ghet till att samar­be­ta med ett erfaret och snällt team 

Observera att vi alltid står till ditt förfogande även när projektet avslutas.