Countries:

AVSLUTADE PROJEKT

Vi har varit verksam­ma på markna­den i många år och inrett hälso­klub­bar med skåp, sittbän­kar, recep­tion­smöbler och annan inred­ning som har blivit vårt visit­kort och nyckeln till våra kunders framgång. Vi är stolta att presen­te­ra våra inred­ning­spro­jekt som motive­rar våra kunder att träna ännu hårdare i hela Europa.

  • Alla
  • övriga möbler
  • KLÄDSKÅP

Moderna klädskåp med sittbänk — Szczecin

Dekora­tiv beton­glik­nan­de bekläd­nad i två kulörer och en sittbänk i natur­ligt trä visade sig vara “träff i mitten”.

SE MERA

Klädskåp med grafik

Projek­tet uppskat­tas i hela Europa. Ovanlig lösning med klädskåp för medlem­mar på “Cycling”-studio.

SE MERA

Klädskåp med sittbänk

Lyxkläd­skåp med sittbänk. LPP Gruppen har valt KILII-produk­ter med en sittbänk i naturlig ek. Skåpen har utrustats med kortläsar­lås.

SE MERA

Moderna skåp till gym och hälsoklubbar

Högkva­li­ta­ti­va hybrid­kläd­skåp från ATEPAA. Kunderna uppskat­ta­de dynami­ska färger, genom­tänkt design och ovanliga sittbän­kar.

SE MERA

Klädskåp för en hälsoklubb

Dessa ovanliga och moderna klädskåp levere­ra­des till vår kund. Belinann klubben är en av dessa platser där vi har ansvarat för hela inred­nin­gen.

SE MERA

Moderna metallskåp med sittbänk för omklädningsrum

Modern, minima­li­stisk och bäst utrustad hälso­klubb. Projek­tet lät oss tillver­ka bästa möjliga metal­l­skåp.

SE MERA

Inredning på CORE hälsoklubben

En av de största och mest unika projek­ten. Vi har projek­te­rat och tillver­kat inred­nin­gen på CORE klubbens omkläd­ning­srum och recep­tion.

SE MERA

Klädskåp med kortläsarlås

Ett till projekt med “WOW!”-faktor. Klädskåp i MDF-skiva med en sittbänk i natur­ligt trä på en stabil metal­l­kon­struk­tion.

SE MERA

Klädskåp med HPL dörrar

Projekt på en prisbe­lönad idrot­t­san­läg­gning. Vi är stolta över vårt delta­gan­de i en sådan utmaning.

SE MERA

Lyxklädskåp och övriga möbler

Quantum klubben — Unik lyxin­red­ning med bl.a. skåp och övriga möbler från ATEPAA.

SE MERA

Vi har inrett hela hälsoklubben

En av våra största utmanin­gar som vi är stolta över. Recep­tio­nen, inred­ning på hälso­ba­ren och tygkläd­da möbler tillver­ka­des på bestäl­l­ning hos ATEPAA.

SE MERA

Inredning från ATEPAA på en designers hälsoklubb

Vi har tillver­kat alla möbler för en boutique hälso­klubb i Zürich.

SE MERA

Modern och tålig inredning på omklädningsrum

Ett av våra stora projekt. Vi har tillver­kat skåp, bänkar för hårtor­kar och bl.a. bänkar med tvätt­ställ.

SE MERA

Receptionsmöbler i industriell stil

Unika och svåra att tillver­ka, men kunden var mycket nöjd med det avslu­ta­de projek­tet. Själva defini­tio­nen av den skandi­na­vi­ska stilen.

SE MERA