PRODUKTLINJE LOKSA™

Kläd- och säkerhetsskåp

Många olika möjligheter och kvalitet. Låt dig överraskas av LOKSA produkter.

Kläd- och säker­hets­skåp i metall, tillver­ka­de av högkva­li­ta­tivt stål. Genom­tänkt och väl designad konstruk­tion samt modernt pulver­lack gör produk­tlin­jen till något som överskri­der de vanliga metal­l­möbler­na.

Som standard och beroende av modellen utrustas skåp med en stång med krokar eller en krok. Vill du lägga till en extra hylla eller en annan person­ligt anpassad detalj? Inget problem, vi vill att våra produk­ter uppfyl­ler alla förvänt­nin­gar.

Färdiga skåp

Det gör inget om skåpen levere­ras utan monte­ring, allt förbe­reds så att du kan montera dem själv lätt och enkelt.

All inclu­si­ve

Trans­port, leverans och uppstäl­l­ning inklu­si­ve monte­ring. Allt på plats, säkert och i tid. Du kan alltid lita på vårt profes­sio­nel­la och snälla team.

Användning:
 • klädskåp i omkläd­ning­srum på en arbet­splats eller idrot­t­san­läg­gning
 • peerso­nal­skåp på kontoret (t.ex. för bärbara datorer)
Möjligheter:
 • valfri storlek
 • många kulörer (RAL-färger)
 • möjli­ghet att placera grafik
 • monte­ring av elektro­ni­ska eller mekani­ska lås
 • släta fronter eller med olika perfo­re­rin­gar
 • galva­ni­se­rat stål (*alter­na­tiv)
Typer:
 • stort urval olika moduler och typer av skåp
 • skåp med sockel
 • skåp med sittbänk (som standard eller med “upphängd sittbänk”)
 • skåp med fötter (10. 14 cm)
Fördelar:
 • attrak­tivt pris
 • många olika kulörer från RAL-färger
 • möjli­ghet till att tillver­ka person­ligt anpas­sa­de möbler
 • högkva­li­ta­ti­va LOKSA-skåp kan användas i utrymmen inredda enligt högsta standar­der
projekt_szatni_szafki_ubraniowe

ATEPAA projekt före avslutning.

Metallskåp som tillverkas på våra kunders specialbeställning kan användas som pålitliga och moderna möbler eller för att förvara personliga föremål på kunders sportklubbar, hotell eller arbetsplatser. Vi skapar lösningar som passar dina utrymmen med tanke på befintlig eller planerad inredning.

Dela på facebook
Facebook
Dela på google
Google+
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på pinterest
Pinterest