Countries:
Vi ändrar vanliga metal­l­skåp
i stilig utred­ning för omkläd­ning­srum

SE AVSLUTADE PROJEKTSE AVSLUTADE PROJEKT
tekkst
Kilii Lux klädskåp för krävande

SE AVSLUTADE PROJEKTSKÅPERBJUDANDE
Möbler till recep­tion och hälsobar.
Modern inred­ning till optimalt pris

SE AVSLUTADE PROJEKTSKÅPERBJUDANDE
Klädskåp på indivi­du­ell bestäl­l­ning.
Vi tycker om utmanin­gar

SE AVSLUTADE PROJEKTSKÅPERBJUDANDE

Vi projek­te­rar, tillver­kar och monterar

Skåp och möbler för gym

Vi är experter på att skapa funktio­nell dock modern inred­ning. Och därför hittar du hos oss klädskåp till gym, hälso­klub­bar, simhal­lar eller andra fritid­so­bjekt.

Vi erbjuder dessutom inred­ning anpassad till omkläd­ning­srum och andra rum på hotell.
Vi kommer fram kunders förvänt­nin­gar och projek­te­rar kläd- och perso­nal­skåp enligt kunders krav, anpassar projekt efter rummets yta, storlek eller fast inred­ning. Vår inred­nings funktions­du­gli­ghet garan­te­ras av genom­tänkt och profes­sio­nell monte­ring som utförs av erfarna monte­ring­ste­am.

SE AVSLUTADE PROJEKTDefault Button Text

Produktkatalog

Behöver du en gratis produkt­ka­ta­log som skickas med posten? Inget problem, vi ordnar paketen och spedi­tions­före­tag levere­rar katalo­gen direkt till din dörr.


Prislista med skåp och övriga möbler

ATEPAA levere­rar kvalitet till ett rimligt pris. Det är sant. Men visst gör vi allt för att du får all möjlig infor­ma­tion.

Gratis projekt och 3D-visualisering

Vi älskar att skapa och hjälpa till med projek­te­ring. Vi försöker att leverera exakta kopior på våra visuali­se­rin­gar.

Vi skapar fina möbler för unika kunder

ATPAA levere­rar inte bara skåp utan även recep­tion­smöbler, sittbän­kar, soffor samt indivi­du­ellt projek­te­ra­de spegel­ram eller belysning. Varje bestäl­l­ning på möbel­til­lverk­ning resul­te­rar i ett intres­sant projekt med optimala kostna­der.

Se avslu­ta­de projektSe erbju­dan­de för totalen­tre­pre­nad

Våra produkter levereras och monteras i hela Polen

Nedan följer produk­ter och erbju­dan­de för kunder inom fitness­bran­schen. Klädskåp, sittbän­kar för omkläd­ning­srum, recep­tion­smöbler och annan inred­ning på indivi­du­ell bestäl­l­ning.

Produktlinjer

  • ALLA
  • OMKLÄDNINGSRUM
  • MÖBLER PÅ EN HÄLSOKLUBB

Klädskåp i metall

Metal­l­skåp för omkläd­ning­srum med sockel, bänk och fötter. Du väljer hur du vill ha det. 

Se mera

PRODUKTLINJE LOKSA™

Moderna klädskåp

Nyhet och försälj­ning­shit i ett. Kvalitet och specia­li­stlack som under­stry­ker den unika designen.

Se mera

PRODUKTLINJE LOKSA™ INDUSTRIAL

Klädskåp

Hybrid­pro­duk­tlin­je med klädskåp med stålram och fronter i lamine­rad skiva.

Se mera

PRODUKTLINJE ARTA™

Klädskåp

Vår andra hybrid­pro­duk­tlin­je. Klädskåp med fronter i MDF-skiva. Premium­lösning med hög kvalitet till ett optimalt pris.

Se mera

PRODUKTLINJE KILI™

HPL Simhallsskåp

Skåp av HPL skiva för våtrum. Lösnin­gen passar perfekt till simhal­len eller SPA.

Se mera

PRODUKTLINJE HEBE™

Reception, Hälsobar och annan inredning

Motions­sal, perso­nal­rum eller kreativ gymin­red­ning. Vi tycker om utmanin­gar.

Se mera

MÖBLER TILL EN HÄLSOKLUBB

Sittbänkar för omklädningsrum

Omkläd­ning­srum är inte bara skåp utan även sittbän­kar, puffar och annan funktio­nell och stilig inred­ning.

Se mera

SITTBÄNKAR TILL OMKLÄDNINGSRUM

Kolla vad som händer hos oss

Modernt och industriellt projekt på en premium hälsoklubb i Köln Published on 9 november 2017 

  ATEPAA wurde ausge­wählt, um Kleider­schrän­ke, Bänke und andere Möbel­stüc­ke für den Umkle­ide­raum zu projek­tie­ren…

Se mera 

Wien och vår nya projekt Published on 15 december 2016 

Unika histo­ri­ska rum med skåp och möbler från ATEPAA. Platsen är full med inspi­ra­tion och…

Se mera 

BGL Paribas huvudsäte i Luxemburg Published on 24 september 2014 

BGL Paribas har valt vårt projekt med perso­nal­möbler för fitness- och relaxrum. Möblerna har levere­rats…

Se mera 

MED STOR FOKUS
Vi tillver­kar och projek­te­rar i Polen.
Vi arbetar med kunder globalt.