PRODUKTLINJE LOKSA™ INDUSTRIAL

Kläd- och säkerhetsskåp

Många olika möjligheter och kvalitet. Låt dig överraskas av LOKSA produkter.

Kläd- och säker­hets­skåp i metall, tillver­ka­de av högkva­li­ta­tivt stål, ytbehan­dlat med special­lack. “Blacke­ned steel”-effekt, som vi på ATEPAA har utarbe­tat fram, blev en stor succé direkt i hela Europa. Genom­tänkt och väl designad konstruk­tion, fokus på detaljer och stilkän­sla innebär att skåpen utgör praktisk designe­rin­red­ning på omkläd­ning­srum eller arbet­splat­ser.

Färdiga skåp

Det gör inget om skåpen levere­ras utan monte­ring, allt förbe­reds så att du kan montera dem själv lätt och enkelt.

All inclu­si­ve

Trans­port, leverans och uppstäl­l­ning inklu­si­ve monte­ring. Allt på plats, säkert och i tid.
Du kan alltid lita på vårt profes­sio­nel­la och snälla team.

Användning:
 • klädskåp i omkläd­ning­srum på en arbet­splats eller idrot­t­san­läg­gning
 • arbets­skåp på kontoret (t.ex. för bärbara datorer) 
 • säker­hets­skåp
 • cykel­skåp
Möjligheter:


 • valfri storlek
 • med matt eller glans 
 • möjli­ghet att placera grafik 
 • monte­ring av elektro­ni­ska eller mekani­ska lås 
 • släta fronter eller fronter med olika perfo­re­rin­gar för ännu mer industriell effekt
Typer:

 • stort urval olika moduler och typer av skåp 
 • skåp med sockel 
 • skåp med sittbänk (som standard eller med “upphängd sittbänk”) 
 • skåp med fötter (10. 14 cm) 
Fördelar:

 • attrak­tivt pris 
 • unik design
 • möjli­ghet till att tillver­ka person­ligt anpas­sa­de möbler 
 • högkva­li­ta­ti­va LOKSA skåp kan användas i utrymmen inredda enligt högsta standar­der

ATEPAA projekt före avslutning.

Metallskåp som tillverkas på våra kunders specialbeställning kan användas som pålitliga och moderna möbler eller för att förvara personliga föremål på kunders sportklubbar, hotell eller arbetsplatser. Vi skapar lösningar som passar dina utrymmen med tanke på befintlig eller planerad inredning.

Dela på facebook
Facebook
Dela på google
Google+
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på pinterest
Pinterest