Countries:

Mekaniska kodlås från DIAL för skåp


SE AVSLUTADE PROJEKTSKÅPERBJUDANDE
tekkst

Kodlås från SOLA kvalitet till ett lågt pris


SE AVSLUTADE PROJEKTSKÅPERBJUDANDE

Vi erbjuder rådgivning, montage eller leverans på plats.

Lås för gym, hälso­klubb, hotell och kontor. ATEPPA är en aukto­ri­se­rad återför­säl­ja­re av Digilock och erbjuder bästa pris för lås, montage och profes­sio­nell teknisk kundse­rvi­ce.

HUR SER BESTÄLLNINGSPROCESSEN UT

Produktkatalog

Behöver du en gratis produkt­ka­ta­log som skickas med posten? Inget problem, vi ordnar paketen och spedi­tions­före­tag levere­rar katalo­gen direkt till din dörr.

Prislista med lås

ATEPAA levere­rar kvalitet till ett rimligt pris. Det är sant. Men visst gör vi allt för att du får all möjlig infor­ma­tion.

Erbjudande av lås med ATEPAA skåp

Låt dig bli överra­skad av den sensa­tio­nel­la promo­ve­rin­gen av lås instal­le­ra­de i våra skåp. Fabriks­för­be­re­del­se av skåp och profes­sio­nell monte­ring för PLN 0.

Tekniken och det moderna.

Ny genera­tion AXIS-lås uppfyl­ler alla högsta krav. Digilocks patent­be­lag­da lösnin­gar garan­te­rar estetik, kvalitet och bästa säkerhet. Lås finns tillgän­gli­ga med RFID-läsare eller som kodlås.

SE ERBJUDANDE

Nyhet, ett elektroniskt SOLA kodlås från Digilock

SOLA lås är en perfekt samman­stäl­l­ning av design, kvalitet och överra­skan­de lågt pris. SOLA är just nu den låstyp som väljs oftast för klädskåp på arbet­splat­ser, hälso­klub­bar eller moderna kontor.

SE MERA

Varför slott från ATEPAA?

ATEPAA är tekniskt avance­ra­de låssys­tem för kontors­skåp och möbler. Kvalitet, design och innova­ti­va produk­ter har gjort företa­get till en obestridd global ledare och produk­ter­na erbjuds över hela världen.

Produktlinje / Digilocklås 

MED STOR FOKUS

Vi tillverkar och projekterar i Polen.
Vi arbetar med kunder globalt.