Countries:

DIAL — Enkelt och intuitivt att använda

Mekaniskt lås med variabel kod

Lås

Ett nytt lås hos Digilock. Låset anses vara det bästa alter­na­ti­vet för hänglås. Eftersom använ­da­re inte behöver ta med sig hänglås löser det många problem bl.a. på hälso­klub­bar. Låset har en variabel kod som ändras vid varje använd­ning. Kunderna tar dessutom hänsyn till högkva­li­ta­tiv tillverk­ning och presti­geut­se­en­de till ett rimligt pris.

DIGILOCK katalog

Ladda ned katalog med infor­ma­tion om DIAL lås.

Teknisk ritning

Kontakta oss.

 

Bruksanvisning

Kontakta oss.

Har du frågor? Skriv till oss.