Perfekt sammanställning av design, kvalitet och överraskande lågt pris.

SOLA kodlås

Lås
Många olika bruksområden och enkel användning. SOLA-modellen är just nu det lås som väljs oftast för klädskåp. SOLA lås går att hitta både på arbetsplatser och hälsoklubbar eller moderna kontor.

Lås finns tillgängligt i följande versioner:
* Horisontell
* Vertikal

DIGILOCK katalog

Ladda ned katalog med infor­ma­tion om SOLA lås.

Teknisk ritning

Ladda ned låsets speci­fi­ka­tion som.

Bruksanvisning

Ladda ned bruksa­nvi­snin­gar och övrig nyttig data.

Har du frågor? Skriv till oss.