Countries:

Perfekt sammanställning av design, kvalitet och överraskande lågt pris.

SOLA kodlås

Lås

Många olika bruksom­råden och enkel använd­ning. SOLA-modellen är just nu det lås som väljs oftast för klädskåp. SOLA lås går att hitta både på arbet­splat­ser och hälso­klub­bar eller moderna kontor.

Lås finns tillgän­gligt i följande versio­ner:
* Horison­tell
* Vertikal

DIGILOCK katalog

Ladda ned katalog med infor­ma­tion om SOLA lås.

Teknisk ritning

Ladda ned låsets speci­fi­ka­tion som.

Bruksanvisning

Ladda ned bruksa­nvi­snin­gar och övrig nyttig data.

Har du frågor? Skriv till oss.