BGL Paribas huvudsäte i Luxemburg

24 september 2014 - Less than a minute read


BGL Paribas har valt vårt projekt med perso­nal­möbler för fitness- och relaxrum. Möblerna har levere­rats till huvud­sätet.

Att jobba med projekt för en sådan viktig kund som har valt just oss bland alla andra företag från hela Europa ger oss en känsla att vara unik och mobili­se­rar till att arbeta hårt i framti­den. Det avslu­ta­de projek­tet gällde leverans av klädskåp och möbler till omkläd­ning­srum för bankens personal som vill utnyttja företa­gets hälso­klubb. Dessutom levere­ra­des vi även L-typ perso­nal­skåp för anstäl­l­da på anläg­gnin­gen.