Wien och vår nya projekt

Unika historiska rum med skåp och möbler från ATEPAA. Platsen är full med inspiration och här finns en bekväm hälsoklubb.

Klädskåp och möbler för en boutique hälso­klubb ska tillver­kas ovanligt noga och enligt nyaste trender inom design.

Vi är mycket stolta över vårt delta­gan­de i ett sådant presti­ge­pro­jekt. Det krävdes många arbet­stim­mar, ritnin­gar och proto­ty­per men slutef­fek­ten visade sig otrolig. Det är en ren glädje och mobili­se­ring att jobba med sådana kunder och med sådana projekt.

För vår kund har vi levere­rats: klädskåp, klädda möbler, sittbän­kar i omkläd­ning­srum, vägg- och pelar­be­kläd­na­der, speglar med natur­ligt trä, speglar med LED-belysning och öppna skoskåp.

Dela på facebook
Facebook
Dela på google
Google+
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på pinterest
Pinterest