Wien och vår nya projekt

15 december 2016 - 1 minute read

Unika histo­ri­ska rum med skåp och möbler från ATEPAA. Platsen är full med inspi­ra­tion och här finns en bekväm hälso­klubb.

Klädskåp och möbler för en boutique hälso­klubb ska tillver­kas ovanligt noga och enligt nyaste trender inom design.

Vi är mycket stolta över vårt delta­gan­de i ett sådant presti­ge­pro­jekt. Det krävdes många arbet­stim­mar, ritnin­gar och proto­ty­per men slutef­fek­ten visade sig otrolig. Det är en ren glädje och mobili­se­ring att jobba med sådana kunder och med sådana projekt.

För vår kund har vi levere­rats: klädskåp, klädda möbler, sittbän­kar i omkläd­ning­srum, vägg- och pelar­be­kläd­na­der, speglar med natur­ligt trä, speglar med LED-belysning och öppna skoskåp.