Möbler till reception och fitness-bar

MÖBLER PÅ INDIVIDUELL BESTÄLLNING

Ett av våra största projekt. Kunden var en hälso­klubb i närheten av Paris där vi levere­ra­des inte bara skåp för omkläd­ning­srum utan även andra möbler tillver­ka­de på bestäl­l­ning. Recep­tio­nen, klädda möbler, toalet­t­ka­bi­ner, duschrum och plafon­der.

Projek­tet visade sig vara inte bara en stor utmaning utan också en möjli­ghet att presen­te­ra vårt breda urval olika produk­ter. Vi tycker om utmanin­gar som ger oss en chans att lära oss något nytt och utvec­klas vidare. Projek­tet, produk­ter och monte­rin­gen har uppskat­tats av kunden och är väl mottagen av själva använ­da­re.