Countries:
 • PRODUKTLINJE LOKSA™

  Kläd- och säkerhetsskåp

Många olika möjligheter och kvalitet. Låt dig överraskas av LOKSA produkter.

Kläd- och säker­hets­skåp i metall, tillver­ka­de av högkva­li­ta­tivt stål. Genom­tänkt och väl designad konstruk­tion samt modernt pulver­lack gör produk­tlin­jen till något som överskri­der de vanliga metal­l­möbler­na.

Som standard och beroende av modellen utrustas skåp med en stång med krokar eller en krok. Vill du lägga till en extra hylla eller en annan person­ligt anpassad detalj? Inget problem, vi vill att våra produk­ter uppfyl­ler alla förvänt­nin­gar.

Färdiga skåp

Det gör inget om skåpen levere­ras utan monte­ring, allt förbe­reds så att du kan montera dem själv lätt och enkelt. 

All inclu­si­ve

Trans­port, leverans och uppstäl­l­ning inklu­si­ve monte­ring. Allt på plats, säkert och i tid. Du kan alltid lita på vårt profes­sio­nel­la och snälla team.

Användning:
 • klädskåp i omkläd­ning­srum på en arbet­splats eller idrot­t­san­läg­gning
 • peerso­nal­skåp på kontoret (t.ex. för bärbara datorer) 
Möjligheter:

 • valfri storlek
 • många kulörer (RAL-färger)
 • möjli­ghet att placera grafik 
 • monte­ring av elektro­ni­ska eller mekani­ska lås 
 • släta fronter eller med olika perfo­re­rin­gar
 • galva­ni­se­rat stål (*alter­na­tiv)
Typer::

 • stort urval olika moduler och typer av skåp 
 • skåp med sockel 
 • skåp med sittbänk (som standard eller med “upphängd sittbänk”) 
 • skåp med fötter (10. 14 cm) 
Fördelar:

 • attrak­tivt pris 
 • många olika kulörer från RAL-färger 
 • möjli­ghet till att tillver­ka person­ligt anpas­sa­de möbler 
 • högkva­li­ta­ti­va LOKSA-skåp kan användas i utrymmen inredda enligt högsta standar­der

projekt_szatni_szafki_ubraniowe

ATEPAA projekt före avslut­ning.

Metal­l­skåp som tillver­kas på våra kunders special­be­stäl­l­ning kan användas som pålitli­ga och moderna möbler eller för att förvara person­li­ga föremål på kunders sport­klub­bar, hotell eller arbet­splat­ser. Vi skapar lösnin­gar som passar dina utrymmen med tanke på befin­tlig eller planerad inred­ning.