Metallskåp med sittbänk för omklädningsrum

LOKSA KLÄDSKÅP

LOKSA metal­l­skåp för gym och hälso­klubb i minima­li­stisk stil. Detta projekt som vi har utfört på en modern hälso­klubb präglas av högkva­li­ta­tivt pulver­lack, fokus på alla detaljer och modern grafik.

Skåp med sittbän­kar för hälso­klub­ben utrustas med hänglås och indivi­du­ellt anpassat handtag med klubbens logotyp. Pricken på i:et blir ovanligt nummer­sys­tem. Enkel dock smaklig stil samspe­lar perfekt med klubbens moderna inred­ning.