Klädskåp och fullständig inredning för boutique hälsoklubb

ARTA LUX SKÅP PÅ INDIVIDUELL BESTÄLLNING

Defini­tivt med WOW-faktorn! Projek­tet har överskri­dit våra djärva­ste förvänt­nin­gar. Trots att det har krävts en massa kompli­ce­ra­de detaljer och många timmars arbete har resul­ta­tet blivit riktigt fasci­ne­ran­de. ATEPAA har levere­rat bl.a. klädskåp, klädda möbler, speglar, fastin­red­ning i stål, väggbe­kläd­nad m.fl.

Många veckor med att förbe­re­da arbeten, rita produk­tion­srit­nin­gar och testa nya material har resul­te­rat inte bara med nöjd kund utan också med vår stora tillfreds­stäl­lel­se. Välkom­men att titta på bilder…