Moderna skåp med sittbänk

ARTA KLÄDSKÅP

Projek­tet och gymskåpen tillver­ka­des för vår stamkund. Vårt förslag att samman­stäl­la beton­glik­nan­de laminat med upphängd sittbänk vann och projek­tet avslu­ta­des 2016.

Klädskåp med mekani­ska kodlås är ett modernt alter­na­tiv för skåp med hänglås. Genom­tänkt design och enhetli­ghet med omkläd­ning­srum­mets inred­ning mottogs varmt av både kunden och hälso­klub­bens använ­da­re.