Klädskåp med HPL dörrar.

HEBE KLÄDSKÅP

Modern sportan­läg­gning med arkitek­tur­lösnin­gar som prisbe­lönas världen runt. Och vi är stolta över att delta i detta projekt med HEBE skåp för omkläd­ning­srum.

Kunden valde HEBE hybrid­skåp som är en samman­stäl­l­ning av stålkon­struk­tion och fronter i HPL kompat skiva. Skåpen och sittbän­kar­na är i gråa kulörer vilket står i perfekt kontrast med gula siffror.