Klädskåp för gym

ARTA KLÄDSKÅP

Projek­tet och gymskåpen tillver­ka­des för vår stamkund. Vårt färgför­slag och indivi­du­ellt anpassat projekt för sittbän­kar visade sig vara lyckade.

Klädskåpen har utrustats med elektro­ni­ska lås med kortläsa­re från Gantner. Modern design och färger på inred­nin­gen i omkläd­ning­srum­met som var lika med företa­gets märkes färger, uppskat­ta­des av både kunden och hälso­klub­bens använ­da­re. Ta särskilt hänsyn till sittbän­kar i omkläd­ning­srum­met med delade sittplat­ser och bänkar med hårtork.