Lyxskåp med LED-belysning

ARTA LUX KLÄDSKÅP

2016 öppnades en unik och lyxig hälso­klubb. Quantum klubben finns mitt i den prestige stads­de­len och är själva defini­tio­nen av design och högkva­li­ta­ti­va material. Med glädje har vi därför tagits emot uppdra­get att tillver­ka klädskåp för omkläd­ning­srum.

Skåpen har tillver­kats av bästa material och med stor fokus på detaljer.
ARTA produk­tlin­jen med hybrid­kon­struk­tion har komplet­te­rats med fronter av den italien­ska lamine­ra­de skivan.
Skåpen har dessutom utrustats med LED belysning, enligt aktuella modetren­der på premium hälso­klub­bar. Skåpen har levere­rats tillsam­mans med sittplat­ser och elektro­ni­ska lås med kortläsa­re.