Lyxklädskåp med sittbänk

KILII KLÄDSKÅP

Projek­tet och skåpen för omkläd­ning­srum tillver­ka­des på vår kunds bestäl­l­ning. Vårt förslag med att ställa samman lyxma­te­rial gick hem direkt hos kunden och projek­te­rings­by­rån.

KILII klädskåp med sittbänk är en samman­stäl­l­ning av en stabil stålkon­struk­tion och lyxma­te­rial i form av lackad MDF-skiva och naturlig ek. Skåpen passar perfekt till omkläd­ning­srum­mets moderna och stiliga inred­ning. Både skåpen i omkläd­ning­srum­met och perso­nal­skåpen utrustas med elektro­ni­ska lås på perso­nal­kort.