Klädskåp med kortläsarlås

KILII KLÄDSKÅP

Lyxskåp med elektro­ni­skt kodlås för Indoor Cyclling Studio i Warszawa. Vår kund har valt KILII skåp i 2 varian­ter: med sockel som säker­hets­skåp och med sittbänk till omkläd­ning­srum.

Indoor Cycling är en modern designer­klubb med presti­ge­läge som har utrustats med vår topp produk­tlin­je KILII med tillägg av naturlig ek på sittbän­kar. Skåpens enkla dock sofisti­ke­ra­de form passar perfekt till modernt låssys­tem med kod.