Klädskåp med grafik

ARTA KLÄDSKÅP

Skåp för en modern hälso­klubb har tillver­kats i hybrid­tek­ni­ken. För den indivi­du­el­la karak­tären ansvarar grafik och stiliga komplet­te­ran­de detaljer, t.ex. sittpuf­far eller bänkar med hårtork.

Projek­tet omfat­ta­de nästan 600 skåp och det var viktigt att planera ergono­mi­skt hur alla skåp och bänkar ska stå. Det blev en stor utmaning med resul­ta­tet överskred alla förvänt­nin­gar. Observe­ra att kunden har valt att skåpen ska låsas med hänglås som vi komplet­te­ra­de med ett handtag med indivi­du­ellt tryck.