Countries:
 • PRODUKTLINJE LOKSA™ INDUSTRIAL

  Kläd- och säkerhetsskåp

Många olika möjligheter och kvalitet. Låt dig överraskas av LOKSA produkter.

Kläd- och säker­hets­skåp i metall, tillver­ka­de av högkva­li­ta­tivt stål, ytbehan­dlat med special­lack. “Blacke­ned steel”-effekt, som vi på ATEPAA har utarbe­tat fram, blev en stor succé direkt i hela Europa. Genom­tänkt och väl designad konstruk­tion, fokus på detaljer och stilkän­sla innebär att skåpen utgör praktisk designe­rin­red­ning på omkläd­ning­srum eller arbet­splat­ser.

Färdiga skåp

Det gör inget om skåpen levere­ras utan monte­ring, allt förbe­reds så att du kan montera dem själv lätt och enkelt.

All inclu­si­ve

Trans­port, leverans och uppstäl­l­ning inklu­si­ve monte­ring. Allt på plats, säkert och i tid. Du kan alltid lita på vårt profes­sio­nel­la och snälla team.

Användning:
 • klädskåp i omkläd­ning­srum på en arbet­splats eller idrot­t­san­läg­gning
 • arbets­skåp på kontoret (t.ex. för bärbara datorer) 
 • säker­hets­skåp
 • cykel­skåp
Möjligheter:


 • valfri storlek
 • med matt eller glans 
 • möjli­ghet att placera grafik 
 • monte­ring av elektro­ni­ska eller mekani­ska lås 
 • släta fronter eller fronter med olika perfo­re­rin­gar för ännu mer industriell effekt
Typer:

 • stort urval olika moduler och typer av skåp 
 • skåp med sockel 
 • skåp med sittbänk (som standard eller med “upphängd sittbänk”) 
 • skåp med fötter (10. 14 cm) 
Fördelar:

 • attrak­tivt pris 
 • unik design
 • möjli­ghet till att tillver­ka person­ligt anpas­sa­de möbler 
 • högkva­li­ta­ti­va LOKSA skåp kan användas i utrymmen inredda enligt högsta standar­der

ATEPAA projekt före avslut­ning.

Metal­l­skåp som tillver­kas på våra kunders special­be­stäl­l­ning kan användas som pålitli­ga och moderna möbler eller för att förvara person­li­ga föremål på kunders sport­klub­bar, hotell eller arbet­splat­ser. Vi skapar lösnin­gar som passar dina utrymmen med tanke på befin­tlig eller planerad inred­ning.