Stålreception i industriell stil

MÖBLER PÅ INDIVIDUELL BESTÄLLNING

Ett till projekt med ovanlig design som vi har utfört. Recep­tio­nen har tillver­kats i blecke­ned steel-stål och ytbehan­dlats med genom­skin­ligt pulver­lack.

Med tanke på var recep­tio­nen skulle levere­ras, har den tillver­kats som enskilda moduler för självmon­te­ring. Vi är glada att meddela att det inte uppstod några problem, varken när det gäller projek­te­ring eller monte­ring. Projek­tet för denna kund har uppskat­tats i många inter­na­tio­nel­la tidskri­fter.