Countries:

AXIS — Tekniken sammanställd
med det moderna och fina.

Kodlås och lås med RFID-läsare

Lås

Tekniken samman­ställd med det moderna och fina. Det är som den nyaste produk­tlin­jen AXIS står för.
Lås finns tillgän­gli­ga som kodlås eller lås med RFID-läsare.  
Modellen har IP55 certi­fi­kat och är enkelt att montera.

Lås finns tillgän­gligt i följande versio­ner:
* som kodlås (2 olika modeller)
* som lås med RFID-läsare (2 olika modeller)

DIGILOCK katalog

Ladda ned katalog med infor­ma­tion om AXIS lås.

Teknisk ritning

Ladda ned låsets speci­fi­ka­tion som PDF-version.

Bruksanvisning

Ladda ned bruksa­nvi­snin­gar och övrig nyttig data.

Har du frågor? Skriv till oss.